15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 11:14, số lượt xem: 116

Đài Loan sợ kiếp đoạ đày,
Ân cần tiếng nói của đài ra-di-o.
Ra đa Đà Nẵng, Sơn Trà,
Nhậu lai rai mãi với nhà người ta.
Đất đai rộng khắp quanh đây,
Rà tìm sóng mới bắt đài nghe chơi.
Rạc rài xơ xác xác xơ,
Nơi chưa phát triển, hoang sơ vẫn còn.

Tp.HCM, 02/02/2021
Báo Mạng Internet