15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2021 14:59, số lượt xem: 38

Nghe đồn, cái lá biết bay?
Của cây bị đốn là điều khó tin.
Có tài nói khéo, đôi co,
Được đà ăn nói, có nhiều người nghe.
Sạo!! Mà trình độ cũng hay,
Trẻ thơ lốn nhốn bu coi cũng nhiều.
Lá nào là lá biết bay?
Văn hay, nói giỏi làm say nhiều người.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020