15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 14:31, số lượt xem: 121

Tui, là tôi, là đôi ta,
Đôi ta đi suốt cuộc đời trăm năm.
Chuyện li ti, đừng có đui,
Cho dù, nắng, gió, bão bùng, mưa sa.
Chính ta, đó là chính ta,
Tôi đui? Còn có mắt tui sáng ngời.

Tp.HCM, 24/01/2021
Báo Mạng Internet