Đăng ngày 27/03/2021 17:22, số lượt xem: 184

Đông người có lắm cái đầu,
Đồng lòng mà nói: Đâu đồng!!? Muốn hơn!!

Tp.HCM, 03/02/2021
Báo Mạng Internet