15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 10:41, số lượt xem: 113

Nhà Thanh có Hán Sô-Vanh,
Vú nuôi, trai gái bò qua háng này.
Thú ăn chơi!! Trung Quốc này,
Thú chơi tao nhã, vợ cho làm liền.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet