15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 14:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:38, số lượt xem: 99

Bên tai em tiếng đàn cầm,
Có tâm thì gỡ tóc cài cho em.
Có tâm thì phải có tầm,
Học tài thi phận chọn lầm nghề cai.
Làm cai, nhưng chẳng có tài,
Đường đường chính chính mà ngài còn câm.

19/11/2020
Báo Mạng Internet