15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 08:21, số lượt xem: 81

Tám điều, tám chuyện, oái hỏng rồi,
Hổng còn như trước rồi như xưa!!
Tài năng tử tế ham học hỏi,
Tống cái vị lai kiếp hãm tài.

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet