Đăng ngày 13/03/2021 09:49, số lượt xem: 207

Dù gì cũng được du di,
Măm măm...no mẫm béo tròn thịt da.
Vài, dăm ba đoá mỹ nhân,
Mà mi dẫm đạp hoa này tàn phai.
Dĩ nhiên, Dâm Bụt phải tàn,
Nếu mi cứ dẫm đạp hoài, vậy sao!!?

23/01/2021
Báo Mạng Internet