Đăng ngày 04/03/2021 12:46, số lượt xem: 118

Đã mấy đông rồi, Thu vắng lặng.
Hạ vắng, hè về, cũng vắng ve.
Xuân đến, hoa không cười thổn thức.
Để mỗi Đông này, đến mỗi niên.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020