Đăng ngày 09/03/2021 11:29, số lượt xem: 104

Mắt mù mờ nên ăn cá mú.
Đêm ngủ bị mớ ở trong mơ.
...Ờ...ơ...ơ...ớ...U...ú...ù...

Báo Mạng Internet
27/12/2020