15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2021 09:32, số lượt xem: 102

Gợi tả bài thơ trong nón lính,
Loáng thoáng lòng, còn mãi đinh ninh,
Sông núi, nước Nam nghìn trùng điệp,
Linh thiêng non nước, mãi hữu tình.
Đứa bé lon ton đòi ẵm, bỗng,
Nín đi!! Đừng khóc, mãi ân tình.

Tp.HCM, 18/01/2021
Báo Mạng Internet