Đăng ngày 05/03/2021 11:22, số lượt xem: 118

Bình minh buổi sáng uống cà phê.
Giọt cà phê đắng đến đê mê.
Đây, cà phê đắng phê còn nóng.
Tận hưởng mà mê giây phút này.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020