15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/03/2021 11:13, số lượt xem: 96

Tới, lui, vào đến văn phòng,
Gặp ông chủ tịch ký giùm giúp tôi.
Bán đi!! Khởi sắc, sinh lời,
Đan mây, tre, nứa, bán cùng cho xôm!!
Phòng, ban văn hoá, cơ quan,
Cái Bang!! Văn hoá cũng cần bán sao?
Bi hài, bi kịch truyện dài,
Bi quan quá đó!! Đáng đời đừng than.
Tết nguyên đán đó tới rồi,
Ra hoa Bầu, Bí, cũng cần bán đi!!

Tp.HCM, 23/01/2021
Báo Mạng Internet