15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 16:42, số lượt xem: 102

Bằng đâu!! Buộc phải có bằng?
Lấy bằng tiến sĩ viết đâu có nhiều!!
Ăn cắp văn, làm sao đăng?
Trộm thông tin mật!! Làm sao mà bầu?
Bằng đại học, đọc đau đầu,
Tối về nằm ngủ nhức đầu băng băng.
Đằng kia, bu lại càu nhàu,
Xúm nhau bâu lại, cùng nhau chịt chằng.

Tp.HCM, 02/02/2021
Báo Mạng Internet