Đăng ngày 04/03/2021 16:03, số lượt xem: 124

Dòng người cùng đón chuyến đò ngang,
Xuồng ai cập bến, khách giang sang,
Giang sông hẻm đá, len triền núi,
Biển rộng, giang đây tựa mấy ngàn.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020