Đăng ngày 18/03/2021 13:52, số lượt xem: 136

A...à... này, hỏi An nà!!
Gian nan lắm mới... có nàng kề bên!!
Hỏi An: Thích tưới cây không?
Lấy ang múc nước, tưới cho cây trồng.
Na mô... phật pháp vô biên,
Phép huyền kỳ diệu, ang này biết lo.
Biết lo, đừng có phàn nàn,
Cầu cho an đó chăm lo họ hàng.
An mà không biết trồng cây,
Thì đừng ăn quả trái ngon nơi này.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet