Đăng ngày 28/02/2021 16:26, số lượt xem: 131

Uy danh làm tiếng,
Giữ tín trên cùng,
Tuy hai mà một,
Tư duy ý chí,
Uy tín phát huy.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020