Đăng ngày 20/03/2021 09:27, số lượt xem: 102

Cuộc đời đào kép âm dương,
Đường dao bị chém, nỗi đau đương đầu.

Tp.HCM, 10/1/2021
Báo Mạng Internet