15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 08:25, số lượt xem: 124

Tôn vinh mà lòng còn dáo dác,
Tốn nhiều dao giáo mác quá chừng,
Mầy thì dốt mà đi nói tao,
Táo giôn giốt chua, dao lục nhách,
Vậy mà giao tiếp, chế con dao.

Tp.HCM, 22/12/2020
Báo Mạng Internet