15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 13:28, số lượt xem: 111

Nghe danh xứ ở phương ta,
Hào kiệt thì có, keo kiệt chưa nghe?!!
Phượng Hoàng đâu có kiết đâu,
Để bay trong gió, dấn thân cứu người.
Kỷ cương, phép tắc, anh hùng,
Phiệt!! Quân hùng mạnh, làm sao sánh bằng?

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet