15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 18:55, số lượt xem: 128

Trả lương thì thấp lèo tèo,
Nói leo, trả treo, tường thuật ngoằn ngoèo.
Khó lường trước nỗi eo xèo,
Người gì đâu teo héo, thấp lèo tèo.
Không có tinh thần tương thân tương ái.

Tp.HCM, 04/02/2021
Báo Mạng Internet