15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 09:36, số lượt xem: 136

Nói bao niên nghèo,
Đói vẫn chung đôi,
Ói mãi chung tay,
Điên điếng có đôi,
Noi theo lời đối,
Nay, ta nằm đói,
Nôi ta nằm đấy.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020