15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 10:47, số lượt xem: 60

Người cứ hại ta, xem ta lỗi.
Ta không có lỗi, bảo ta điên.
Người sai không lỗi, cho rằng khống.
Ta nói người khùng, hại đến ta.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020