Đăng ngày 04/03/2021 12:58, số lượt xem: 119

Hàn ba tháng, rét lạnh da,
Nhớ bà, con đến thăm bà hỏi han.
Mùa Đông, nước đá tan ra,
Cho cây nảy lá, đâm chồi ngày xuân.
Này quà, bà đã ban cho,
Cớ hà gì đó... con mà vô tâm.
Nhà nội, ngoại rộng, họ hàng,
Vui lòng thì hãy, đừng bàn bà ha.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020