15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2021 15:17, số lượt xem: 103

Táo ai kết trái đỏ cây,
Táo này xứ lạnh phương Tây rất cần.
Táo này chẳng ở xứ Nam,
Táo này xứ lạnh Việt Nam không trồng.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020