25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 17:00, số lượt xem: 105

Nhất dạ, nhất trí, nhất lòng,
Nhất trung, nhất hiếu, nhất điều, nhất tâm.
Nhất yêu, nhất nguyện, nhất thà,
Nhất non, nhất hải, nhất thề, nhất sinh.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020