3274.30
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
333 bài thơ
3 bình luận
137 người thích
Tạo ngày 31/05/2004 20:27 bởi Vanachi, đã sửa 11 lần, lần cuối ngày 10/04/2007 19:09 bởi Vanachi
Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Quê ông ở Cam Túc (huyện Thiên Thuỷ - tức Lũng Tây ngày xưa). Lý Bạch xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có. Lúc nhỏ học đạo, múa kiếm, học ca múa, lớn lên thích giang hồ ngao du sơn thuỷ, 25 tuổi “chống kiếm viễn du”, đến núi Nga My ngắm trăng, ngâm thơ rồi xuôi Trường Giang qua hồ Động Đình, lên Sơn Tây, Sơn Đông cùng năm người bạn lên núi Thái Sơn “ẩm tửu hàm ca” (uống rượu ca hát), người đời gọi là Trúc khê lục dật. Sau đó được người bạn tiến cử với Đường Minh Hoàng, ông về kinh đô Trường An ba năm, nhưng nhà vua chỉ dùng ông như một “văn nhân ngự dụng” nên bất mãn, bỏ đi ngao du sơn thuỷ.

Đến Lạc Dương, gặp Đỗ Phủ kết làm bạn vong…

 

 1. Anh Vũ châu
  23
 2. Bá Lăng hành tống biệt
  6
 3. Ba nữ từ
  6
 4. Bả tửu vấn nguyệt
  15
 5. Bạch đầu ngâm
  6
 6. Bạch lộ tư
  10
 7. Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
  4
 8. Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
  6
 9. Bắc phong hành
  3
 10. Bi ca hành
  1
 11. Biệt Đông Lâm tự tăng
  6
 12. Biệt nội phó trưng kỳ 1
  8
 13. Biệt nội phó trưng kỳ 2
  9
 14. Biệt nội phó trưng kỳ 3
  7
 15. Bình lỗ tướng quân thê
  5
 16. Bồ tát man
  7
 17. Bồi thị lang thúc du Động Đình tuý hậu kỳ 3
  3
 18. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1
  7
 19. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
  5
 20. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
  5
 21. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
  15
 22. Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5
  5
 23. Chiến thành nam
  3
 24. Chiết hà hữu tặng
  3
 25. Cổ lãng nguyệt hành
  4
 26. Cổ phong kỳ 02 (Thiềm thừ bạc Thái Thanh)
  2
 27. Cổ phong kỳ 03 (Tần hoàng tảo lục hợp)
  2
 28. Cổ phong kỳ 08 (Thiên tân tam nguyệt thì)
  1
 29. Cổ phong kỳ 10 (Tề hữu thích thảng sinh)
  1
 30. Cổ phong kỳ 11 (Hoàng Hà tẩu đông minh)
  2
 31. Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi)
  3
 32. Cổ phong kỳ 18 (Cô lan sinh u viên)
  8
 33. Cổ phong kỳ 19 (Tây nhạc Liên Hoa sơn)
  2
 34. Cổ phong kỳ 23 (Thu lộ bạch như ngọc)
  2
 35. Cổ phong kỳ 24 (Đại xa dương phi trần)
  3
 36. Cổ phong kỳ 26 (Bích hà sinh u tuyền)
  4
 37. Cổ phong kỳ 31 (Trịnh Khách tây nhập quan)
  1
 38. Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh)
  2
 39. Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)
  4
 40. Cổ phong kỳ 47 (Đào hoa khai đông viên)
  2
 41. Cổ ý
  7
 42. Cung trung hành lạc kỳ 1
  6
 43. Cung trung hành lạc kỳ 2
  6
 44. Cung trung hành lạc kỳ 3
  4
 45. Cung trung hành lạc kỳ 4
  4
 46. Cung trung hành lạc kỳ 5
  6
 47. Cung trung hành lạc kỳ 6
  4
 48. Cung trung hành lạc kỳ 7
  5
 49. Cung trung hành lạc kỳ 8
  5
 50. Cửu biệt ly
  13
 51. Cửu nguyệt thập nhật tức sự
  4
 52. Cửu nhật Long sơn ẩm
  4
 53. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
  14
 54. Dạ há Chinh Lỗ đình
  3
 55. Dạ túc sơn tự
  13
 56. Du Thái sơn kỳ 1
  3
 57. Du Thái sơn kỳ 3
  4
 58. Dữ Nguyên Đan Khâu Phương Thành tự đàm huyền tác
  1
 59. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Đề Bắc Tạ bi • 題北謝碑 • Hoàng Hạc lâu văn địch • 黃鶴樓聞笛
  24
 60. Dương bạn nhi
  4
 61. Đại tặng viễn
  4
 62. Đảo y thiên
  6
 63. Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
  7
 64. Đáp Vương thập nhị hàn dạ độc chước hữu hoài
  2
 65. Đăng cao khâu nhi vọng viễn hải
  3
 66. Đăng Hoàng sơn Lăng Hiêu đài tống tộc đệ Lật Dương uý Tế sung phiếm chu phó Hoa Âm
  4
 67. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  22
 68. Đăng Tân Bình lâu
  6
 69. Đăng Thái Bạch phong
  3
 70. Đề Đông Khê công u cư
  12
 71. Đề Hứa Nghi Bình Am bích
  6
 72. Đề Uyển khê quán
  3
 73. Đinh đô hộ ca
  6
 74. Đoản ca hành
  3
 75. Độ Kinh Môn tống biệt
  8
 76. Đỗ Lăng tuyệt cú
  13
 77. Độc bất kiến
  7
 78. Độc lộc thiên
  2
 79. Độc toạ Kính Đình sơn
  21
 80. Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương
  5
 81. Đối tửu
  2
 82. Đối tửu kỳ 2
  10
 83. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1
  6
 84. Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2
  5
 85. Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
  4
 86. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1
  5
 87. Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 2
  2
 88. Đương Đồ Triệu Viêm thiếu phủ phấn đồ sơn thuỷ ca
  2
 89. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ
  6
 90. Giang Hạ hành
  1
 91. Giang Hạ tặng Vi Nam Lăng Băng
  2
 92. Giang thượng ngâm
  11
 93. Giang thượng tống nữ đạo sĩ Trữ Tam Thanh du Nam Nhạc
  1
 94. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  15
 95. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  30
 96. Hạ nhật sơn trung
  5
 97. Hàn lâm độc thư ngôn hoài trình tập hiền chư học sĩ
  3
 98. Hành lộ nan kỳ 1
  12
 99. Hành lộ nan kỳ 2
  4
 100. Hành lộ nan kỳ 3
  4
 101. Hí tặng Đỗ Phủ
  10
 102. Hiệp khách hành
  12
 103. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  58
 104. Hoành giang từ kỳ 1
  10
 105. Hoành giang từ kỳ 2
  5
 106. Hoành giang từ kỳ 3
  6
 107. Hoành giang từ kỳ 4
  5
 108. Hoành giang từ kỳ 5
  9
 109. Hoành giang từ kỳ 6
  5
 110. Hồ biên thái liên phụ
  2
 111. Kết miệt tử
  9
 112. Khách trung tác
  18
 113. Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng công thì bị triệu
  5
 114. Khốc Triều Khanh Hành
  6
 115. Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu
  2
 116. Khuê tình
  9
 117. Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
  6
 118. Kim Lăng kỳ 3
  7
 119. Kim Lăng thành tây lâu nguyệt hạ ngâm
  2
 120. Kim Lăng tử từ
  3
 121. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  19
 122. Kinh Hạ Bì Dĩ kiều hoài Trương Tử Phòng
  9
 123. Ký Đông Lỗ nhị trĩ tử
  3
 124. Ký Hoài Nam hữu nhân
  2
 125. Ký Thôi thị ngự
  6
 126. Ký viễn
  22
 127. Ký viễn kỳ 11
  2
 128. Ký Vương Hán Dương
  2
 129. Lạc Dương mạch
  5
 130. Lạc nhật ức sơn trung
  2
 131. Lãm kính thư hoài
  1
 132. Lao Lao đình
  27
 133. Lao Lao đình ca
  1
 134. Lâm lộ ca
  2
 135. Lỗ quận đông Thạch Môn tống Đỗ nhị phủ
  1
 136. Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác
  4
 137. Lục thuỷ khúc
  19
 138. Lư sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu
  3
 139. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  17
 140. Mộc dục tử
  4
 141. Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt
  4
 142. Nam Dương tống khách
  1
 143. Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh
  2
 144. Nam lưu Dạ Lang ký nội
  3
 145. Nga My sơn nguyệt
  16
 146. Nga My sơn nguyệt ca tống Thục tăng Yến nhập trung kinh
  2
 147. Nghĩ cổ kỳ 5
  12
 148. Ngọc Chân công chúa biệt quán khổ vũ tặng Vệ Uý Trương Khanh kỳ 1
  1
 149. Ngọc giai oán
  23
 150. Ngọc hồ ngâm
  3
 151. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  17
 152. Nguyệt dạ giang hành ký Thôi viên ngoại Tông Chi
  2
 153. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  26
 154. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2
  4
 155. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
  11
 156. Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
  7
 157. Nhật xuất nhập hành
  2
 158. Oán tình
  30
 159. Ô dạ đề
  17
 160. Ô thê khúc
  11
 161. Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ
  11
 162. Phù Phong hào sĩ ca
  5
 163. Quá Thôi bát trượng thuỷ đình
  4
 164. Quan Hồ nhân xuy địch
  4
 165. Quan liệp
  4
 166. Quan san nguyệt
  18
 167. Quân hành
  2
 168. Sa Khâu thành hạ ký Đỗ Phủ
  11
 169. Song yến ly
  6
 170. Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ
  2
 171. Sơn trung dữ u nhân đối chước
  9
 172. Sơn trung vấn đáp
  21
 173. Tạ công đình
  7
 174. Tái hạ khúc kỳ 1
  11
 175. Tái hạ khúc kỳ 2
  11
 176. Tái hạ khúc kỳ 3
  7
 177. Tái hạ khúc kỳ 4
  7
 178. Tái hạ khúc kỳ 5
  7
 179. Tái hạ khúc kỳ 6
  8
 180. Tái thượng khúc kỳ 1
  8
 181. Tái thượng khúc kỳ 2
  8
 182. Tảo xuân ký Vương Hán Dương
  2
 183. Tặng Hà thất phán quan Xương Hạo
  2
 184. Tặng Lô tư hộ
  4
 185. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 186. Tặng nội
  16
 187. Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương
  8
 188. Tặng Tuyên Châu Linh Nguyên tự Trọng Tuấn công
  1
 189. Tặng Uông Luân
  19
 190. Tầm Ung tôn sư ẩn cư
  13
 191. Tây Thi
  2
 192. Thái liên khúc kỳ 1
  16
 193. Thái liên khúc kỳ 2
  11
 194. Thanh bình điệu kỳ 1
  37
 195. Thanh bình điệu kỳ 2
  26
 196. Thanh bình điệu kỳ 3
  26
 197. Thanh khê bán dạ văn địch
  4
 198. Thanh Khê hành
  3
 199. Thị tòng du túc ôn tuyền cung tác
  5
 200. Thiếp bạc mệnh
  8
 201. Thiếu niên hành kỳ 1
  4
 202. Thiếu niên hành kỳ 2
  16
 203. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  14
 204. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu
  8
 205. Thu há Kinh Môn
  4
 206. Thu nhật Lỗ quận Nghiêu từ đình thượng yến biệt Đỗ bổ khuyết, Phạm thị ngự
  2
 207. Thu phong từ
  28
 208. Thu phố ca kỳ 01
  5
 209. Thu phố ca kỳ 02
  4
 210. Thu phố ca kỳ 03
  5
 211. Thu phố ca kỳ 04
  4
 212. Thu phố ca kỳ 05
  4
 213. Thu phố ca kỳ 06
  4
 214. Thu phố ca kỳ 07
  4
 215. Thu phố ca kỳ 08
  4
 216. Thu phố ca kỳ 09
  5
 217. Thu phố ca kỳ 10
  4
 218. Thu phố ca kỳ 11
  4
 219. Thu phố ca kỳ 12
  4
 220. Thu phố ca kỳ 13
  4
 221. Thu phố ca kỳ 14
  4
 222. Thu phố ca kỳ 15
  18
 223. Thu phố ca kỳ 16
  4
 224. Thu phố ca kỳ 17
  3
 225. Thu Phố ký nội
  3
 226. Thu tịch lữ hoài
  4
 227. Thu tứ
  11
 228. Thục đạo nan
  4
 229. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01
  4
 230. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02
  4
 231. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03
  5
 232. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04
  6
 233. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05
  5
 234. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06
  3
 235. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07
  4
 236. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08
  4
 237. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09
  4
 238. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 10
  4
 239. Thượng Lưu Điền hành
  1
 240. Thướng Tam Hiệp
  3
 241. Thương tiến tửu
  33
 242. Tí Dạ đông ca
  7
 243. Tí Dạ hạ ca
  7
 244. Tí Dạ thu ca
  24
 245. Tí Dạ xuân ca
  16
 246. Tĩnh dạ tứ
  77
 247. Tòng quân hành
  5
 248. Tô đài lãm cổ
  18
 249. Tống biệt
  2
 250. Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung sơn kỳ 1
  3
 251. Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2
  5
 252. Tống Chúc bát chi Giang Đông phú đắc hoán sa thạch
  1
 253. Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn
  7
 254. Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế
  9
 255. Tống Hạ tân khách quy Việt
  3
 256. Tống Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Khổng Sào Phủ hoàn sơn
  3
 257. Tống hữu nhân
  24
 258. Tống hữu nhân nhập Thục
  8
 259. Tống khách quy Ngô
  10
 260. Tống Khích Ngang trích Ba Trung
  1
 261. Tống Khúc Thập thiếu phủ
  2
 262. Tống Trừ Ung chi Vũ Xương
  3
 263. Tống Trương xá nhân chi Giang Đông
  7
 264. Trào Lỗ nho
  3
 265. Trùng ức Hạ giám
  3
 266. Trường Can hành kỳ 1
  19
 267. Trường Can hành kỳ 2
  10
 268. Trường Môn oán kỳ 1
  7
 269. Trường Môn oán kỳ 2
  7
 270. Trường tương tư kỳ 1
  18
 271. Trường tương tư kỳ 2
  11
 272. Túc Ngũ Tùng sơn hạ Tuân ảo gia
  1
 273. Túc Vu sơn hạ
  1
 274. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  28
 275. Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa
  11
 276. Tư biên
  12
 277. Tử đằng thụ
  2
 278. Tự khiển
  17
 279. Tư Mã tướng quân ca
  1
 280. Tương Dương ca
  2
 281. Tương Dương khúc kỳ 1
  3
 282. Tương phùng hành
  1
 283. U Châu Hồ mã khách ca
  3
 284. U giản tuyền
  1
 285. Ức cựu du ký Tiều quận Nguyên tham quân
  2
 286. Ức Đông Sơn kỳ 1
  31
 287. Ức Đông Sơn kỳ 2
  11
 288. Ức Tần Nga
  8
 289. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
  15
 290. Vi thảo đáng tác lan
  4
 291. Viễn biệt ly
  3
 292. Việt nữ từ kỳ 1
  6
 293. Việt nữ từ kỳ 2
  6
 294. Việt nữ từ kỳ 3
  11
 295. Việt nữ từ kỳ 4
  5
 296. Việt nữ từ kỳ 5
  6
 297. Việt trung lãm cổ
  19
 298. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 01
  4
 299. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02
  4
 300. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 03
  5
 301. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 04
  4
 302. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05
  3
 303. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 06
  3
 304. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 07
  2
 305. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 08
  3
 306. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 09
  2
 307. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 10
  2
 308. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
  2
 309. Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11
  1
 310. Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành
  4
 311. Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả
  3
 312. Vọng Cửu Hoa tặng Thanh dương Vi Trọng Kham
  4
 313. Vọng Hán Dương liễu sắc ký Vương Tể
  3
 314. Vọng Lư sơn bộc bố
  34
 315. Vọng Lư sơn ngũ lão phong
  4
 316. Vọng nguyệt hữu hoài
  2
 317. Vọng phu thạch
  2
 318. Vọng Thiên Môn sơn
  8
 319. Vương Chiêu Quân kỳ 1
  6
 320. Vương Chiêu Quân kỳ 2
  8
 321. Xích Bích ca tống biệt
  5
 322. Xuân dạ Lạc thành văn địch
  25
 323. Xuân dạ yến đào lý viên tự
  6
 324. Xuân nhật độc chước kỳ 1
  12
 325. Xuân nhật quy sơn ký Mạnh Hạo Nhiên
  3
 326. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
  17
 327. Xuân oán
  4
 328. Xuân tứ
  34
 329. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1
  5
 330. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2
  6
 331. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 3
  6
 332. Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 4
  4
 333. Yến Trịnh tham khanh sơn trì
  2

Tuyển tập chung

Đường thi tam bách thủ - 唐詩三百首

 1. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ
  14
 2. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  22
 3. Độ Kinh Môn tống biệt
  8
 4. Độc bất kiến
  7
 5. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  15
 6. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  30
 7. Hành lộ nan kỳ 1
  12
 8. Hành lộ nan kỳ 2
  4
 9. Hành lộ nan kỳ 3
  4
 10. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  58
 11. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  19
 12. Lư sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu
  3
 13. Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt
  4
 14. Ngọc giai oán
  23
 15. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  26
 16. Oán tình
  30
 17. Quan san nguyệt
  18
 18. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 19. Thanh bình điệu kỳ 1
  37
 20. Thanh bình điệu kỳ 2
  26
 21. Thanh bình điệu kỳ 3
  26
 22. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  14
 23. Thục đạo nan
  4
 24. Thương tiến tửu
  33
 25. Tí Dạ đông ca
  7
 26. Tí Dạ hạ ca
  7
 27. Tí Dạ thu ca
  24
 28. Tí Dạ xuân ca
  16
 29. Tĩnh dạ tứ
  77
 30. Tống hữu nhân
  24
 31. Trường Can hành kỳ 1
  19
 32. Trường tương tư kỳ 1
  18
 33. Trường tương tư kỳ 2
  11
 34. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  28
 35. Xuân tứ
  34

Thiên gia thi - 千家詩

 1. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Đề Bắc Tạ bi • 題北謝碑 • Hoàng Hạc lâu văn địch • 黃鶴樓聞笛
  24
 2. Độc toạ Kính Đình sơn
  21
 3. Khách trung tác
  18
 4. Thanh bình điệu kỳ 1
  37
 5. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu
  8
 6. Thu phố ca kỳ 15
  18
 7. Tĩnh dạ tứ
  77
 8. Tống hữu nhân
  24
 9. Tống hữu nhân nhập Thục
  8

 

Số trang không hợp lệ