越女詞其三

耶溪採蓮女,
見客棹歌回。
笑入荷花去,
佯羞不出來。

 

Việt nữ từ kỳ 3

Da khê thái liên nữ,
Kiến khách trạo ca hồi.
Tiếu nhập hà hoa khứ,
Dương tu bất xuất lai.

 

Dịch nghĩa

Cô gái hái sen ở khe suối Nhược Da,
Thấy khách, vừa hát vừa chèo thuyền quay về.
Cười nói chui vào trong hoa đi mất,
Xấu hổ không ra nữa.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gái Da Khê hái sen,
Thấy khách, hát quay thuyền.
Cười nấp vào sen lánh,
Thẹn thò chẳng bước lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hái sen, gái khe Da
Thấy khách quay thuyền ca
Cười lánh sau sen nấp
Thẹn thùng chẳng lộ ra

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sen Da Khê gái hái,
Thấy khách ca về thuyền.
Cười lánh vào sen khuất,
Không ra, ngại mất duyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Hái sen cô gái Da Khê
Thấy người khách vội quay thuyền khẽ ca
Khẽ cười nấp ở sau hoa
Thẹn thò chẳng chịu quay ra phía ngoài

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Gái Da Khê hái hoa,
Thấy khách quay thuyền ca.
Cười lánh vào sen nở,
Thẹn thùng không dám ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Cô gái Da Khê đi hái hoa,
Chèo thuyền lành khách cất lời ca.
Mỉm cười len lỏi rừng sen trắng,
Nép bóng trong hồ chẳng dám ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối Nhược Da hái sen thơm ngát
Thấy khách gần quay mặt khẽ ca
Núp sau sen trắng như ngà
Mỉm cười e thẹn dám ra đâu nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tương Việt Linh

Nhược Da cô gái hái sen
Đang ca thấy khách quay thuyền lại ngay
Trong hoa cười nấp ai hay
Thẹn thò chẳng dám ra đây gặp người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Da Khê cô gái hái hoa
Thấy người quay lái tiếng ca êm đềm
Tiếng cười nghe thật hữu duyên
Giả vờ e thẹn trong sen lẫn vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cô gái hái sen suối Nhược Da,
Quay thuyền thấy khách về vừa ca.
Nói cười len lỏi hoa đi mất,
Xấu hổ thẹn thò mãi chẳng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối