Hái sen cô gái Nhược Da,
Thấy người vừa hát vừa ca quay thuyền.
Nói cười chui núp hoa liền,
Như e như thẹn cái duyên gái hiền.