採蓮曲其一

吳姬越艷楚王妃﹐
爭弄蓮舟水濕衣。
來時浦口花迎入﹐
採罷江頭月送歸。

 

Thái liên khúc kỳ 1

Ngô cơ, Việt diễm, Sở vương phi,
Tranh lộng liên chu, thuỷ thấp y.
Lai thì phố khẩu, hoa nghinh nhập,
Thái bãi giang đầu, nguyệt tống quy.

 

Dịch nghĩa

Những người đẹp Ngô, Việt, những vương phi nước Sở,
Đùa giỡn trên chiếc thuyền hái sen, nước bắn ướt cả áo.
Khi đến, bên cửa bến có bóng hoa chào đón,
Khi hái xong, ở đầu sông có ánh trăng đưa tiễn về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Ngô kiều Việt diễm Sở sang chưa
Ướt áo thuyền sen mải giỡn đùa
Ghé qua cửa bến mùi hoa đón
Nghỉ hái đầu sông bóng nguyệt đưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phi Sở, nàng Ngô, gái Việt chơi,
Hái sen ướt áo mãi đùa cười.
Đến, chào trước bến màu hoa thắm,
Về, tiễn đầu sông ánh nguyệt ngời.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Giai nhân Ngô, Việt, Sở tranh hoa,
Đùa thuyền ướt áo dưới trăng ngà.
Lúc đến cửa sông, sen đứng đợi,
Hái xong, đầu bến trăng đưa ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mỹ nhân Ngô Sở đâu đâu,
Xem hoa ướt áo tranh nhau ồn ào.
Đến thì hoa đứng đón vào,
Hái xong đến bến trăng chào đưa ra.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Wu Lass, Yue Beauty and Chu Lady
On a lotus boat, amusingly struggling, made themselves watery.
At the very coming time, the flowers greeted in glee at the estuary
After finishing picking, the moonlight saw off behind soothingly.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngô cơ, Sở hậu, Việt giai nhân,
Tranh ném hoa sen ước áo quần.
Lúc đến, cửa ngoài hoa tiếp đón,
Hái rồi, trăng bến tiễn đưa chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gái Ngô, Việt, Sở, cùng đi,
Hái sen, đùa dỡn ướt y lúc nào.
Đến, hoa ở cửa sông chào,
Hái xong, trên bến trăng cao đưa về...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp ba miền Ngô, Sở, Việt
Tranh hái sen ướt hết áo bào
Hoa nghênh đầu bến đưa vào
Hái xong trăng sáng trên cao tiễn về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Giai nhân Ngô, Sở, Việt xinh tươi
Vọc nước, giành sen, ướt áo chơi
Vào tới cửa đầm, hoa đón khách
Hái xong đầu bến, nguyệt đưa người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Giành hái mỹ nhân Ngô Sở Việt
Trên thuyền nô giỡn đẫm xiêm y
Mới vào, cửa bến hoa chào đón
Nghỉ hái, đầu sông nguyệt tiễn đi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối