秦娥

秦娥十四五,
面白於指爪。
羞人夜採桑,
驚起戴勝鳥。

 

Tần nga

Tần nga thập tứ ngũ,
Diện bạch ư chỉ trảo.
Tu nhân dạ thái tang,
Kinh khởi đới thăng điểu.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp mới mười bốn, mười lăm tuổi,
Mặt trắng hồng như màu móng tay.
Vì mắc cỡ nên thường hái dâu vào lúc xẩm tối,
Làm chim đậu thắng hãi kinh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé đất Tần khoảng mười lăm tuổi
Mặt trắng như hoa bưởi thắm tươi
Thẹn người, dâu hái tối trời
Làm chim đậu thắng rụng rơi kinh hoàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đẹp mới mười bốn, mười lăm tuổi,
Mặt trắng hồng như màu móng tay.
Vì mắc cỡ nên thường hái dâu vào lúc xẩm tối,
Làm chim đậu thắng hãi kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời