Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 14:31

棄婦

回車在門前,
欲上心更悲。
路旁見花發,
似妾初嫁時。
昨日惜紅顏,
今日畏老遲。
良媒去不遠,
此恨當告誰?

 

Khí phụ

Hồi xa tại môn tiền,
Dục thướng tâm cánh bi.
Lộ bàng kiến hoa phát,
Tự thiếp sơ giá thì.
Tạc nhật tích hồng nhan,
Kim nhật uý lão trì.
Lương môi khứ bất viễn,
Thử hận đương cáo thuỳ?

 

Dịch nghĩa

Xe rước dâu mới vừa tới trước cửa,
Muốn lên đón mà lòng càng đau xót thêm.
Thấy hoa mới nở bên đường,
Như thiếp thuở mới về nhà chồng.
Hôm qua còn tiếc má hồng,
Hôm nay lo tuổi già đến từ từ.
Bà mai mối đi chưa xa,
Biết trút cơn giận này lên ai?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xe rước dâu vừa ngừng trước cửa
Muốn lên xem lại ứa nỗi buồn
Thấy hoa tươi tốt bên đường
Nhớ về ngày trước xe hường vu quy
Hôm qua tiếc thương vì má phấn
Hôm nay lo đang cấn tuổi già
Bà mai đi chẳng bao xa
Hận này biết trút lên bà nào đây?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe rước dâu vừa tới trước nhà,
Muốn lên đón rước lòng xót xa.
Thấy hoa mới nở bên đường cái,
Như thiếp theo chồng thuở đã qua.
Còn tiếc má hồng qua hôm trước,
Lại lo tuổi hạc đến dần ra.
Đi chưa xa hẳn bà mai mối,
Biết trút lên ai hờn giận cà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời