望月

清秋新霽與君同,
江上高樓倚碧空。
酒盡露零賓客散,
更更更漏月明中。

 

Vọng nguyệt

Thanh thu tân tễ dữ quân đồng,
Giang thượng cao lâu ỷ bích không.
Tửu tận lộ linh tân khách tán,
Canh canh canh lậu nguyệt minh trung.

 

Dịch nghĩa

Trời thu trong vừa tạnh mưa cũng vừa là lúc ông hiện ra,
Từ không gian xanh thẳm chiếu xuống ngôi lầu bên sông.
Vừa tan tiệc rượu, sương bắt đầu rơi, khách khứa ra về hết,
Canh một, canh hai, canh ba điểm, ta vẫn còn ngồi ngắm trăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông hiện ra thu trong mưa tạnh
Từ trời cao ông chiếu xuống lầu
Rượu tàn khách tản từ lâu
Ba canh ta vẫn trên lầu ngắm trăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh thu trong ông hiện ra,
Không gian xanh thẳm chiếu lầu hoa.
Sương rơi tan rượu, khách về hết,
Ta vẫn ngắm trăng canh điểm ba.

11.00
Trả lời