30/05/2024 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng nguyệt
望月

Tác giả: Lưu Giá - 劉駕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 14:29

 

Nguyên tác

清秋新霽與君同,
江上高樓倚碧空。
酒盡露零賓客散,
更更更漏月明中。

Phiên âm

Thanh thu tân tễ dữ quân đồng,
Giang thượng cao lâu ỷ bích không.
Tửu tận lộ linh tân khách tán,
Canh canh canh lậu nguyệt minh trung.

Dịch nghĩa

Trời thu trong vừa tạnh mưa cũng vừa là lúc ông hiện ra,
Từ không gian xanh thẳm chiếu xuống ngôi lầu bên sông.
Vừa tan tiệc rượu, sương bắt đầu rơi, khách khứa ra về hết,
Canh một, canh hai, canh ba điểm, ta vẫn còn ngồi ngắm trăng.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh thu trong ông hiện ra,
Không gian xanh thẳm chiếu lầu hoa.
Sương rơi tan rượu, khách về hết,
Ta vẫn ngắm trăng canh điểm ba.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Giá » Vọng nguyệt