Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: trăng (218)

Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2011 10:58

二十三夜看月和潘衡甫其一

把鏡孀娥側眼窺,
自憐幽獨自嬌痴。
豈知北郭孤吟夜,
更是西窗仰面時。

 

Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1

Bả kính sương nga trắc nhãn khuy,
Tự liên u độc tự kiều si.
Khởi tri bắc quách cô ngâm dạ,
Cánh thị tây song ngưỡng diện thì.

 

Dịch nghĩa

Chị Hằng goá bụa cầm gương ghé mắt nhìn,
Tự thương mình cô đơn sinh ra bẽn lẽn, thẫn thờ.
Biết đâu ban đêm ở thành Bắc có người ngâm thơ một mình,
Chính là qua cửa sổ phía tây ngoảnh mặt ngắm nhìn.


Nguồn: Tuyển tập thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyên tác và phiên âm

二十三夜看月和潘衡甫其一    

把鏡孀娥側眼窺
自憐幽獨自嬌痴
豈知北郭孤吟夜
更是西窗仰面時

Nhị thập tam dạ khán nguyệt hòa Phan Hành Phủ kỳ 1

Bả kính sương nga trắc nhãn khuy
Tự liên u độc tự kiều si
Khởi tri bắc quách cô ngâm dạ
Cánh thị tây song ngưỡng diện thì

(Đêm hai mươi ba trông trăng, hoạ thơ của Phan Hành Phủ)


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng
Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh
Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầm gương gái goá mắt nghiêng xem
Ấm ức  buồn thân xót dạ riêng
Thành bắc đêm ngâm ai đó nhí
Song tây chính lúc ngửng nhìn lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gái goá cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương cô quạnh mẩn mê riêng
Bắc thành đêm vắng ai ngâm đó?
Chính lúc song Tây nhìn ngửng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời