牧童

牧童見客拜,
山果懷中落。
晝日驅牛歸,
前溪風雨惡。

 

Mục đồng

Mục đồng kiến khách bái,
Sơn quả hoài trung lạc.
Trú nhật khu ngưu quy,
Tiền khê phong vũ ác.

 

Dịch nghĩa

Trẻ chăn trâu thấy người lạ cũng biết vái chào,
Nó tiếc các trái cây rụng trong núi.
Hàng ngày lùa trâu về,
Gặp mưa to gió lớn trước suối.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ chăn trâu gặp già biết vái
Tiếc quả hoang rơi dưới sườn non
Chăn trâu tần tảo sớm hôm
Đôi khi ven suối gặp cơn mưa dầm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chăn trâu người lạ thấy đều chào,
Nó tiếc trái cây rụng núi cao.
Hàng bữa lùa trâu về xóm cũ,
Mưa to gió lớn suối khe trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời