Đầu chưa chải Cẩm Thành xa ngắm
Thấy hai sông, khói trắng vạn nhà
Gác đầy gió, cây đầy hoa
Mỗi cây đều có oanh ca tưng bừng

tửu tận tình do tại