16/05/2021 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khí phụ
棄婦

Tác giả: Lưu Giá - 劉駕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 14:31

 

Nguyên tác

回車在門前,
欲上心更悲。
路旁見花發,
似妾初嫁時。
昨日惜紅顏,
今日畏老遲。
良媒去不遠,
此恨當告誰?

Phiên âm

Hồi xa tại môn tiền,
Dục thướng tâm cánh bi.
Lộ bàng kiến hoa phát,
Tự thiếp sơ giá thì.
Tạc nhật tích hồng nhan,
Kim nhật uý lão trì.
Lương môi khứ bất viễn,
Thử hận đương cáo thuỳ?

Dịch nghĩa

Xe rước dâu mới vừa tới trước cửa,
Muốn lên đón mà lòng càng đau xót thêm.
Thấy hoa mới nở bên đường,
Như thiếp thuở mới về nhà chồng.
Hôm qua còn tiếc má hồng,
Hôm nay lo tuổi già đến từ từ.
Bà mai mối đi chưa xa,
Biết trút cơn giận này lên ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xe rước dâu vừa ngừng trước cửa
Muốn lên xem lại ứa nỗi buồn
Thấy hoa tươi tốt bên đường
Nhớ về ngày trước xe hường vu quy
Hôm qua tiếc thương vì má phấn
Hôm nay lo đang cấn tuổi già
Bà mai đi chẳng bao xa
Hận này biết trút lên bà nào đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Giá » Khí phụ