清平調其二

一枝紅艷露凝香,
雲雨巫山枉斷腸。
借問漢宮誰得似,
可憐飛燕倚新粧。

 

Thanh bình điệu kỳ 2

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,
Khả liên Phi Yến ỷ tân trang.

 

Dịch nghĩa

Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ
Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ luống đau lòng
Xin hỏi thử trong cung thời Hán có ai giống được như vậy
Thương thay nàng Phi Yến phải tô điểm (mà không biết có đẹp bằng không)


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương,
Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương.
Hỏi nơi cung Hán ai người giống?
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Hương đông mọc đượm một cành hồng,
Non Giáp mây mưa những cực lòng.
Ướm hỏi Hán cung ai màng tượng,
Điểm tô nàng Yến mất bao công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một cành hồng móc đọng, hương phong
Mưa gió Vu sơn cũng chết lòng
Thử hỏi Hán cung còn bao kẻ
Thương thay Phi Yến điểm trang xong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sương đượm hương nồng một nhánh tươi,
Vu Sơn thẹn lúc mộng tình khơi.
Hán cung thử hỏi ai như thế!
Thương xót nàng Phi điểm phấn ngời.

53.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Một cành hương diễm, sương say
May mưa đứt ruột, xót người tiếc mơ
Vượt nghìn cung Hán vương xưa
Thương nàng Phi Yến phải nhờ điểm trang.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Cành hồng xinh đẹp ngát hơi sương,
Vu giáp mây mưa luống đoạn trường.
Cung Hán nào ai so sánh được,
Phấn son Phi Yến nghĩ mà thương.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hikaru

Mốt đoá hồng tươi, ngát lệ sương,
Núi Vu thần nữ uổng buồn vương.
Hỏi trong cung Hán ai nào sánh,
Thương Triệu áo phi cậy phấn hương

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Một cành đỏ tốt hương một khối
Buồn mây mưa trên núi Vu Sơn
Hỏi Hán cung đã ai hơn
Hoạ chăng Phi Yến mới toan sánh cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tình hoa hương sắc đoá hường
Mây mưa núi Vũ còn vương vấn buồn
Hỏi trong cung Hán ai bằng
Khá thương Phi Yến nhọc lòng điểm trang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Sương đọng đầu cành hương ngát đưa
Vu Sơn luống xót kẻ mây mưa
Ngày nay ướm hỏi người cung Hán
Phi Yến tân trang dễ sánh chưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối