Dưới đây là các bài dịch của Hikaru. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Hikaru

Mốt đoá hồng tươi, ngát lệ sương,
Núi Vu thần nữ uổng buồn vương.
Hỏi trong cung Hán ai nào sánh,
Thương Triệu áo phi cậy phấn hương

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Hikaru

Tưởng mây là áo, mặt là hoa
Gió xuân sương sớm níu hiên nhà.
Nếu chẳng gặp người trên Quần Ngọc,
Thì hẹn Dao Đài dưới ánh nga.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]