Dưới đây là các bài dịch của Chi Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cố hành cung (Vương Kiến): Bản dịch của Chi Điền

Hành cung cũ, lắm tiêu điều,
Vườn hoa tịch mịch bóng chiều hồng phai
Bạc đầu, cung nữ mấy người,
Ngồi không, kể chuyện những ngày Huyền Tông.

Ảnh đại diện

Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Muôn chim vỗ cánh tung bay hết,
Một đám mây xanh lờ lững trôi.
Đối diện nhìn nhau không thấy chán,
Riêng mình với núi Kính Đình thôi.

Ảnh đại diện

Đề Đông Khê công u cư (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Đỗ Lăng nổi tiếng khách thanh liêm,
Mái ấm Đông Khê đãi kẻ hiền.
Nhà cạnh núi xanh như Tạ Diễu,
Cổng ben liễu biếc tựa Đào Tiềm.
Đón xuân chim hót sau tư thất,
Mời rượu hoa bay trước thuý hiên.
Lưu khách cố nài cùng chuốc chén,
Trên mâm chỉ thấy món tinh diêm!

Ảnh đại diện

Xuân dạ Lạc thành văn địch (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Nhà ai tiếng địch trong đêm tối,
Theo gió bay quanh khắp Lạc Thành.
"Bẻ liễu", lời buồn trong tiếng nhạc,
Ai người không chạnh cố viên tình?

Ảnh đại diện

Việt trung lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Bình Ngô, Câu Tiễn trở về,
Ba quân rực rỡ gầm huê đầy mình.
Cung xuân đầy bóng mỹ nhân,
Mà nay chỉ thấy bóng hình chim đa!

Ảnh đại diện

Vọng Thiên Môn sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Sở Giang chảy giữa Thiên Môn,
Hướng đông nước đổ lại dồn quay sang.
Non xanh đối diện hai hàng,
Cánh buồm cô độc lướt ngang chân trời.

Ảnh đại diện

Trường Môn oán kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Quế điện buồn thiu, đâu biết xuân!
Bụi thu phủ kín nét son vàng.
Trăng khuya vằng vặc trời xanh thẳm,
Chỉ chiếu Trường Môn bóng mỹ nhân!

Ảnh đại diện

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04 (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Đừng bảo vua đi đường khó nhọc,
Xe rồng đến Thục, thảy tôn vinh.
Cẩm Giang đất chuyển thành sông Vị,
Ngọc Luỹ trời làm hoá đế kinh!

Ảnh đại diện

Thiếu niên hành kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Chàng trẻ Kinh Đô tới chợ Kim,
Gió xuân người ngựa rảo bên thềm.
Hoa rơi dẫm nát về đâu nhỉ?
Vào quán cười say với mỹ nhân?

Ảnh đại diện

Tặng nội (Lý Bạch): Bản dịch của Chi Điền

Ba trăm sáu chục ngày trời,
Tỉnh say, say tỉnh như đời Lưu Lang.
Lý quân kết nghĩa tao khang,
Mà nào có khác Thái Thường phu nhân!

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối