Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
41 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hằng Phương (10 bài)
- Vân Đài (27 bài)
- TchyA (6 bài)
- Trần Gia Thoại (8 bài)
- Tạ Nguyên Minh (6 bài)
Tạo ngày 29/01/2020 23:44 bởi tôn tiền tử
Đỗ Bằng Đoàn (1908 - 9/12/1986) là một nhà nho, nhà biên khảo văn học, dịch giả, sinh tại Ninh Bình, di cư vào Nam năm 1954. Sau năm 1975, ông định cư ở Mỹ tới khi mất tại Pennsylvania. Ông còn là cha nhà văn, nhà giáo Đỗ Trọng Huề.

Tác phẩm:
- Việt Nam ca trù biên khảo (biên khảo, cùng viết với Đỗ Trọng Huề, 1962)
- Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam (biên khảo, cùng viết với Đỗ Trọng Huề, 1968)
- Đường thi trích dịch (thơ dịch, cùng Bùi Khánh Đản, 1959)

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bùi Địch (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)