Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
41 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hằng Phương (10 bài)
- Vân Đài (26 bài)
- TchyA (6 bài)
- Trần Gia Thoại (8 bài)
- Tạ Nguyên Minh (6 bài)
Tạo ngày 29/01/2020 23:44 bởi tôn tiền tử
Đỗ Bằng Đoàn (1908-1986) là một nhà nho, nhà biên khảo văn học, dịch giả, sinh tại Ninh Bình, di cư vào Nam năm 1954. Sau năm 1975, ông định cư ở Mỹ tới khi mất ngày 9-12-1986 tại Pennsylvania. Ông còn là cha nhà văn, nhà giáo Đỗ Trọng Huề.

Tác phẩm:
- Việt Nam ca trù biên khảo (biên khảo, cùng viết với Đỗ Trọng Huề, 1962)
- Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam (biên khảo, cùng viết với Đỗ Trọng Huề, 1968)
- Đường thi trích dịch (thơ dịch, cùng Bùi Khánh Đản, 1959)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ (Lý Bạch)
  14
 2. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch)
  25
 3. Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ)
  79
 4. Đề Đông Khê công u cư (Lý Bạch)
  12
 5. Độ Tang Càn (Giả Đảo)
  22
 6. Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch)
  21
 7. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành (Lý Bạch)
  30
 8. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)
  56
 9. Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương)
  41
 10. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích)
  34
 11. Lao Lao đình (Lý Bạch)
  27
 12. Lục thuỷ khúc (Lý Bạch)
  18
 13. Nam hành biệt đệ (Vi Thừa Khánh)
  25
 14. Ngọc giai oán (Lý Bạch)
  23
 15. Oán tình (Lý Bạch)
  29
 16. Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham)
  27
 17. Sơn trung dữ u nhân đối chước (Lý Bạch)
  9
 18. Sơn trung vấn đáp (Lý Bạch)
  19
 19. Tái thượng khúc kỳ 1 (Lý Bạch)
  8
 20. Tái thượng khúc kỳ 2 (Lý Bạch)
  8
 21. Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch)
  34
 22. Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch)
  26
 23. Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch)
  26
 24. Thanh khê bán dạ văn địch (Lý Bạch)
  4
 25. Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch)
  18
 26. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03 (Lý Bạch)
  5
 27. Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04 (Lý Bạch)
  6
 28. Tô đài lãm cổ (Lý Bạch)
  18
 29. Tống hữu nhân (Lý Bạch)
  23
 30. Tống Lương Lục tự Động Đình sơn (Trương Duyệt)
  15
 31. Tống Thôi Cửu (Bùi Địch)
  8
 32. Tống xuân từ (Vương Nhai)
  17
 33. Trường Môn oán kỳ 2 (Lý Bạch)
  7
 34. Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm) (Lý Thương Ẩn)
  8
 35. Tự khiển (Lý Bạch)
  16
 36. Vấn Lưu thập cửu (Bạch Cư Dị)
  11
 37. Việt nữ từ kỳ 3 (Lý Bạch)
  11
 38. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  55
 39. Xuân dạ Lạc thành văn địch (Lý Bạch)
  24
 40. Xuân oán (Kim Xương Tự)
  32
 41. Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ)
  18