03/07/2022 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình điệu kỳ 2
清平調其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 16:00

 

Nguyên tác

一枝紅艷露凝香,
雲雨巫山枉斷腸。
借問漢宮誰得似,
可憐飛燕倚新粧。

Phiên âm

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu Sơn[1] uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,
Khả liên Phi Yến[2] ỷ tân trang.

Dịch nghĩa

Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ
Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ luống đau lòng
Xin hỏi thử trong cung thời Hán có ai giống được như vậy
Thương thay nàng Phi Yến phải tô điểm (mà không biết có đẹp bằng không)

Bản dịch của Trần Trọng San

Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương,
Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương.
Hỏi nơi cung Hán ai người giống?
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang.
(Năm 743)
[1] Theo bài Cao Đường phú của Tống Ngọc, Sở Tương Vương mơ thấy thần nữ núi Vu cùng nhau giao hoan. Đây nói đến lúc vua Sở tỉnh dậy thì càng thêm đau đớn vì nhớ tiếc, sao bằng ân sủng của Minh Hoàng dành cho Quý Phi.
[2] Tức Triệu Phi Yến, hoàng hậu từng được sủng ái của Hán Thành Đế, nổi tiếng xinh đẹp và múa hay, nhưng sau bị vu oan nên bị đày ra cung Trường Tín chăm sóc hoàng thái hậu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thanh bình điệu kỳ 2