21/04/2021 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần nga
秦娥

Tác giả: Lưu Giá - 劉駕

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 14:39

 

Nguyên tác

秦娥十四五,
面白於指爪。
羞人夜採桑,
驚起戴勝鳥。

Phiên âm

Tần nga thập tứ ngũ,
Diện bạch ư chỉ trảo.
Tu nhân dạ thái tang,
Kinh khởi đới thăng[1] điểu.

Dịch nghĩa

Người đẹp mới mười bốn, mười lăm tuổi,
Mặt trắng hồng như màu móng tay.
Vì mắc cỡ nên thường hái dâu vào lúc xẩm tối,
Làm chim đậu thắng hãi kinh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé đất Tần khoảng mười lăm tuổi
Mặt trắng như hoa bưởi thắm tươi
Thẹn người, dâu hái tối trời
Làm chim đậu thắng rụng rơi kinh hoàng
[1] Tên một giống chim rất đẹp, giống chim bồ các, trên đầu có mào năm màu, cánh có vằn, mỏ và chân màu đỏ. Dụng ý tác giả đưa ra một con chim lạ và đẹp như thế, mà gặp Tần nga, nó còn phải kinh hãi vì thấy trên đời còn có thứ lạ và đẹp hơn nó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Giá » Tần nga