Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 02/03/2019 20:17 bởi tôn tiền tử
Vương Ngạn Hoằng 王彥泓 (1593-1642) tự Thứ Hồi 次回, quê Kim Đàn, Tùng Giang, thời Vạn Lịch làm Huấn đạo Tuế cống quan huyện Hoa Đình (nay là Thượng Hải, Tùng Giang), cung cấp học sinh giỏi cho triều đình để vào học tại Quốc Tử Giám. Trước tác gồm Nê liên tập 泥蓮集, Nghi vũ tập 疑雨集, Nghi vân tập 疑雲集.