Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/03/2019 10:11 bởi tôn tiền tử
Trần Thị Tập 陳是集 (1593-1648) tự Hư Tư 虛斯, hiệu Quân Tự 筠似, biệt hiệu Song Phong cư sĩ 雙峰居士, khi lớn tuổi lấy hiệu Nhẫn Nhục đạo nhân 忍辱道人, quê trấn Mại Hào, huyện Văn Xương, Hải Nam. Đỗ cử nhân năm Thiên Khải thứ nhất (1621) đời Minh Hy Tông, tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ 4 (1631) đời Minh Tư Tông, nhậm chức Trung thư xá nhân năm 1636, được đặc trách đi sứ các nước Thục, Việt. Có người dèm xiểm, bị nhốt ngục, nhưng sau được tha, về ẩn cư tại quê nhà. Khi quân Thanh chiếm Hải Nam, nhịn đói chết. Trước tác có Nam Minh thi tập 南溟詩集, Trung bí cảo 中秘稿.