Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/03/2019 21:06 bởi tôn tiền tử
Phương Củng Càn 方拱乾 (1596-1666) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Túc Chi 肅之, hiệu là Thản Am 坦庵, người Đồng Thành, Giang Nam (nay thuộc An Huy). Ông đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn năm đầu Sùng Trinh, sang nhà Thanh làm thiếu chiêm sự kiêm Hàn lâm học sĩ. Vì dính dáng đến vụ án khoa trường, nên bị đầy lên thú ở Ninh Cổ Tháp, sau đi quyên góp chuộc về, mất năm ngoài bảy mươi tuổi.