Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/02/2019 17:04 bởi tôn tiền tử
Hình Phưởng 邢昉 (1590-1653) là thi nhân cuối đời Minh, tự Mạnh Trinh 孟貞 và Thạch Hồ 石湖, người Cao Thuần (nay thuộc Giang Tô), chư sinh Minh, một trong thành viên chủ yếu của Phục Xã thời kỳ sau. Sang nhà Thanh, ông ẩn cử ở hồ Thạch Cữu (phía bắc huyện Cao Thuần), bán rượu kiếm ăn, giao du rất rộng. Tác phẩm có Bạch Cữu tập.