Én cố cung bác ơi chẳng thấy
Xuân thu về gió nổi mưa bay
Cung mưa gió cỏ mọc dài
Xập xè én liệng điện đài ắng im
Lông lờm xờm xuyên rèm vượt gác
Chim chíp kêu chẳng nhác bóng người
Ngậm bông nghìn thước liễu tươi
Đung đưa hoa nở cành thời cổ xưa
Bình phong che thềm vua lạnh ớn
Thượng lương hoa bóng én thập thò
Không thành tổ mỗi năm lo
Thu đi xuân đến ai chờ ai hay
Đáng thương gió thu nay thổi sớm
Sửa bộ lông tự ngắm ưa rồi
Vị Ương từ giã bồi hồi
Muôn nhà nghìn cửa như người quét lau
Đến Lạc Dương năm nao chuông cự
Từ Hán đi lệ nhỏ người tiên
Về tây đôi én buồn phiền
Cung tường cũ ấy quay nhìn thấy chi

tửu tận tình do tại